TİMFED Kimdir?

TİMFED inşaat malzemecilerinin gücünü birleştirmek adına oluşturulan bölgesel sivil toplum kuruluşlarını bir çatı altında toplamayı ve örgütlenmenin henüz sağlanamadığı bölgelere ulaşarak, sektörde birlik sağlamayı amaç edinmiştir. TİMFED bu doğrultuda, TİMKODER Kurucu Üyelerinden TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun teşvik ve destekleri ile TİMDER Başkanlığı’nda bir federasyon kurulması kararı sonucunda 28 Mart 2007 tarihinde kurulmuştur.

TİMDER (Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği),

TİMKODER (Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği),

DİMSİAD (Denizli İnşaat Malzemesi Satıcıları İş Adamları Derneği),

BURTİMDER (Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği),

ANTİMDER (Antalya Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği)’nin

bir çatı altında buluşması ile yaratılan güç birliği ve sinerjinin, başta oluşumları son aşamadaki Konya ve Samsun merkezli iki bölge derneği olmak üzere diğer tüm bölgelerdeki yapılanma çalışmalarının da tamamlanmasıyla tüm ülke sathına yayılması hedeflenmektedir.

timder.org.tr
timkoder.org
dimsiad.org.tr
facebook.com:butimder.bursa
antimder.org.tr